Bitche

Geschiedenis van de stad Bitche

Citadelle de Bitche ©Cyrille Fritz

Citadel van Bitche
© Cyrille Fritz

Het tussen de heuvels gelegen Bitche is een openbaring zodra het monumentale silhouet van de Citadel voor u oprijst. Dit kleine stadje in de Noordelijke Vogezen lijkt zich te nestelen tegen de fundamenten van dit enorme verdedigingswerk.

De geschiedenis van Bitche is onlosmakelijk verbonden met die van de Citadel.

De vesting is tot de 12e eeuw beperkt tot de omheining van een burchtdorp en ontwikkelt zich gelijktijdig met de bouw van de burcht. De smeltkroes van culturen, als gevolg van een belangrijke internationale economische bedrijvigheid, doet de stad constant groeien.

Rondom de vestingwerken worden buitenwijken en esplanades aangelegd, totdat alles bebouwd is. In de dichte structuur van de stad komen talloze openbare, militaire en religieuze bouwwerken te staan. De versterkingen van de stad worden geconsolideerd in de loop van de 19e eeuw, als het opperbevel besluit tot de bouw van een laatste verdedigingsring met negen kleine forten.

Tijdens de Frans-Duitse oorlog in 1870 en ook in de Tweede Wereldoorlog is Bitche het toneel van felle gevechten. De bombardementen in augustus 1870 en in de winter van 1944-1945 zetten de verdedigingswerken van de citadel zwaar op de proef. Ook de stad is voor altijd getekend door de gevolgen van zoveel vijandelijkheid.

Bitche heeft van zijn militaire verleden de bijzondere sfeer van een garnizoensstad gehouden. De stad besteedt extra aandacht aan het behoud van het rijke erfgoed, zowel aan de architectuur als de herdenking van evenementen. De monumenten, de citadel en het Fort Saint-Sebastien in het bijzonder, getuigen vandaag van een uitzonderlijke geschiedenis. De stad heeft ook gekozen voor een milieuvriendelijk groenbeleid dat sinds het jaar 2003 ruim de grenzen van de Vredestuin overschrijdt. Door deze inzet heeft de gemeente Bitche in het jaar 2010 de Gouden Bloem ontvangen, de hoogste onderscheiding in de nationale bloemenwedstrijd Villes & Villages Fleuris.

Wat de citadel betreft, die heeft de tand des tijds waardig doorstaan en waakt over een onvergetelijk verleden. De citadel is ontwapend, ingericht als museum en sinds 1979 Historisch Monument. Het bouwwerk komt nu goed tot zijn recht.

Bouwkundige en historische presentatie van de Citadel van Bitche

De aanblik van de Citadel van Bitche, die boven de bossen van de Noordelijke Vogezen torent, laat niemand koud. Ineens rijst het massieve, hoge bouwwerk voor u op en dwingt fascinatie en nederigheid af.

Porte d'entrée de la Citadelle de Bitche

Toegangspoort van de Citadel van Bitche
© Moselle Tourisme

Al in de 12e eeuw staat er een eenvoudige burcht op de grote rots van Bitche. De hertogen van Lorraine, opperleenheren van dit gebied, staan het domein af aan de graven van Zweibrücken. Zij maken er tussen de 14e en 16e eeuw een vervaarlijke burcht van. De strategen van de Franse koning Lodewijk XIV, overtuigd van het strategische belang van de plek, geven Vauban in 1680 de opdracht de citadel te bouwen. De werkzaamheden worden onderbroken door de Vrede van Rijswijk in 1697. Het bouwwerk kan uiteindelijk voltooid worden in de jaren 1740. Ingenieur Cormontaigne krijgt de eer toegewezen om het door Vauban begonnen werk te perfectioneren. In 1754 beslaan de onoverwinnelijke bastions van de citadel eindelijk de hele oppervlakte van de rots.

De citadel toont alle trekken van de militaire architectuur uit de 14e en 18e eeuw; toch onderscheidt het bouwwerk zich van andere forten uit die tijd door opmerkelijke bijzonderheden. De 400 meter lange muren van rode zandsteen van de citadel liggen op een hoogte van 80 meter boven de stad. Aan beide uiteinden staan bastions los van het centrale bouwwerk: de ‘Grosse Tête’ (grote kop), hoornwerk, in het oosten en de halvemaan ‘Petite Tête’ (kleine kop) in het westen. Het hoge plateau, gesteund door gordijnen van 40 meter hoog, stond oorspronkelijk vol met gebouwen. Nu is daar alleen de kapel nog van over. Het onderaardse netwerk van tunnels en gewelfde zalen bevat alle nodige infrastructuren voor het in leven houden van het garnizoen in geval van een beleg.

Chapelle de la garnison ©Moselle Tourisme

Garnizoenjkapel
© Moselle Tourisme

In de buik van de citadel weerklinkt de herinnering aan de mannen die, in de uniformen van hun respectievelijke vaderlanden, er vochten of sneuvelden. In de onderaardse verschansingen en de kazernes ontdekt u een geschiedenis van meerdere eeuwen oud dankzij een vernuftige museumkundige inrichting: een nabootsing op ware grootte bestaande uit filmfragmenten van de film ‘La Forteresse assiégée’ zet u midden in de evenementen van het beleg van 1870-1871. De citadel vernieuwt jaarlijks zijn evenementenprogramma op basis van levend toneel.

Close Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>