Longwy

Geschiedenis van de stad Longwy

Longwy ligt bij de Luxemburgse en Belgische grens en werd vanwege zijn strategische ligging vaak belaagd door vijanden. De stad is ontstaan na de bouw van de oude burcht op het meest zuidelijke puntje van de rots boven de samenloop van de rivieren de Chiers en de Moulaine. Tussen de 5e en 9e eeuw wordt in opdracht van de Merovingische koningen op de plek van de oude burcht een hooggelegen vestingstad gebouwd.

Van de 11e tot halverwege de 13e eeuw krijgt het graafschap van Longwy, eigendom van de hertog van Lorraine Matthieu II graaf van Bar, een belangrijke handelsfunctie dankzij kooplieden uit diverse sectoren (wevers, lakenfabrikanten, leerlooiers en Lombardijse bankiers). De versterkingen van de stad en de burcht worden verfraaid onder de regering van René II, als Longwy in 1480 definitief bij het hertogdom van Lorraine getrokken wordt. De werkzaamheden duren tot halverwege de 16e eeuw.

Tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) belegeren de Zweden, de Polen en de Kroaten het hertogdom Lorraine en de stad Longwy. In 1646 wordt Longwy, laatste vesting van de hertog van Lorraine, aangevallen door de Fransen en bezet tot in 1660, het jaar van de Vrede van de Pyreneeën.

La Place forte  © Mairie de Longwy

De vestingstad
© Gemeente Longwy

Leopold I, hertog van Lorraine, weigert vervolgens de Vrede van Nijmegen, een in 1679 ondertekend verdrag tussen de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën en Frankrijk dat een einde maakt aan de oorlog en Longwy aan Frankrijk geeft. Lodewijk XIV besluit de vesting Longwy te annexeren en geeft Vauban de opdracht een nieuwe vestingstad te bouwen als sluitstuk in de verdediging van het noordoosten van Frankrijk. Deze nieuwe vesting is één van de negen uit het niets opgetrokken steden van de beroemde militaire ingenieur en toont het best het concept van deze humanistische stedenbouwer. Longwy wordt een onvermijdelijke verdedigingspost tegenover de indrukwekkende vesting van Luxemburg die in Spaanse handen is.

De stad ondergaat meerdere beleggen. De Pruisen en de Revolutionairen vechten er tegen elkaar in 1792. Vervolgens strijden de geallieerde Europese troepen tegen de troepen van Napoleon I in 1813 en 1815 rond Longwy. Longwy geeft zich in 1871 over aan het Pruisische leger, evenals in 1914 (verdedigd door de onverschrokken kolonel Darche).

Tegelijkertijd ontwikkelen tussen 1818 en de jaren 70 de mijn- en staalindustrie zich als nooit tevoren. Op de Place du Général Leclerc is het rijke art-decoerfgoed uit de jaren 20-30 beslist de omweg waard.

Op het ogenblik zijn de fortificaties van de vestingstad onderworpen aan drastische restauratiewerken. Longwy ontwikkelt sinds 1798 een unieke vakkennis op het gebied van glazuur en aardewerk, een streekproduct bekroond met het kwaliteitslabel ‘Métiers d’Art’

De vestingstad van Vauban

La Porte de France ©Jean-Luc Sacher

De Franse Poort
© Jean-Luc Sacher

U bereikt de volgens een zeshoekig plan gebouwde hoge stad met zes bastions en halvemanen via de halvemaan van de Franse Poort, omringd met grachten tussen twee bastions. Via deze Franse Poort, een monumentale poort met hefbrug en vaste brug, betreedt u de stad. Deze poort was gekeerd naar het Franse koninkrijk. Een ware triomfboog prijst wapenfeiten en het aanzien van koning Lodewijk XIV in een rijkelijk bewerkte architectuur op twee panelen. Brede linten zijn rond oorlogsattributen gewikkeld: pijlen, schilden, pijlkokers, helmen, medusahoofden. Aan de zuidkant lag de Poort van Bourgogne, vernietigd tijdens het beleg in 1914.

De vestingstad werd grotendeels verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op vier bewaard gebleven bastions ontdekt u via een pad met uitlegpanelen de militaire vindingrijkheid van Vauban. Het is uiterst leerzaam om de fortificaties te bezoeken. U leert bouwkundige vondsten kennen zoals halvemanen, het voorplein van de Franse Poort, glacis…

La Place Darche
© Dhr. Dimanche

De Place d’Armes, uitgerust met alle voorzieningen van een oorlogsplaats, ligt midden in de vestingstad en geeft toegang tot unieke militaire gebouwen. Bezoek de vestingstad en sla de Belegput niet over, een door twee bronnen gevulde put van 60 meter diep die in 1679 gegraven werd.

Vervolgens gaat u naar het stadhuis dat een 18e-eeuwse gevel met prachtige ribgewelven heeft en een grote trap voorzien van een gesmede trapleuning uit de 18e eeuw.

Iets verderop staat de kerk Saint-Dagobert, gebouwd op kosten van koning Lodewijk XIV en voorzien van een 43 meter hoge uitkijktoren.

La boulangerie militaire ©Mr Dimanche

Militaire bakkerij
© Dhr.  Dimanche

Loop door naar de in 1753 gebouwde militaire bakkerij, waar voor 5.000 man brood gebakken kon worden. De verrassende architectuur toont gewelfde zalen en een dubbele centrale trap. Het gebouw huisvest nu het Strijkijzer- en Glazuurmuseum.

Verder komt u langs voormalige kazernes, kruithuizen en kazematten.

 

Casemate en croix ©François Martig

Kruisvormige kazemat
© François Martig

Het kruithuis van het bastion Saint-Martin heeft een fraaie gewelfde zaal in de vorm van een puntboog, omringd door een tot galerij omgebouwde ommuring. De kazemat in kruisvorm van het bastion Notre-Dame is indrukwekkend vanwege de omvang (75 meter lang en 45 meter breed).

De fortificaties van Vauban, opmerkelijk en tegelijk uitzonderlijk, staan sinds 2008 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Close Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>