Luxemburg-Stad

Geschiedenis van de stad Luxemburg

Het groothertogdom Luxemburg is een beknopte samenvatting van de Europese geschiedenis en wordt ook wel het ‘Gibraltar van het noorden’ genoemd. Luxemburg Stad ligt in een uitzonderlijke natuurlijke omgeving en was voorbestemd om uit te groeien tot een door de grote machten betwiste vesting. Sinds zijn bestaan was de stad in handen van Spanje, Lodewijk XIV, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en de Duitse Bondsrepubliek.

Bastion Beck  ©Christof Weber

Bastion Beck
© Christof Weber

De fortificaties van Luxemburg zijn het werk van bouwers uit alle naties van Europa. Italiaanse ingenieurs bouwen de eerste bastions in de 16eeeuw. In de loop van de 17eeeuw wordt de burcht verder uitgebreid. De Spanjaarden, die een Franse aanval vreesden, voegen diverse vooruitgeschoven schansen toe. In 1684 ondergaat de burcht een beleg op bevel van Vauban. Na de inname van de stad is Vauban belast met de versterkingswerkzaamheden. Hij integreert buitenwijken, versterkt de hogere plateaus, bouwt kazernes, kruithuizen en een militair hospitaal. Maar de Fransen blijven echter niet lang.

In 1715 valt Luxemburg in de schoot van de Oostenrijkse Habsburgers. De Oostenrijkers voltooien het werk van Vauban. Ze voegen buitenforten toe en graven een onderaards verdedigingssysteem, de beroemde kazematten. In de 19eeeuw wordt Luxemburg een bondsvesting met een Pruisisch garnizoen. In 1867 besluit het Congres van Londen de vesting te ontmantelen om een oorlog tussen Pruisen en Frankrijk te voorkomen. De stad komt bevrijdt zich eindelijk van een eeuwenlang juk. De stedelijke ontwikkeling krijgt nieuwe perspectieven.

Ondanks de ontmanteling van de fortificaties blijft het door de eeuwen heen verrichte werk duidelijk zichtbaar in het landschap. In 1994 worden de indrukwekkende vestingresten door de UNESCO erkend als werelderfgoed.

Architectuur van de stad Luxemburg en historische plaatsen


Casemates du Bock et vallée de l'Alzette ©LCTO

Bockkazematten
© LCTO

De plaats waar de stad Luxemburg ligt, heeft een sterk getekende topografie vanwege de samenloop van twee rivieren: de Alzette en de Pétrusse. Het sterke reliëf is ideaal voor de bouw van versterkingen.

Om het fort te ontdekken, vertrekt u van de rots van Bock, een rotspunt waarop in de middeleeuwen de burcht van de graven stond. Daal af naar het dal van Pfaffenthal via de poort van de Drie Torens. In de lage stad staan de twee Vaubantorens nog, twee indrukwekkende versterkte poorten. Ze zijn onderling verbonden door een loopbrug over de rivier de Alzette. Vervolgens klimt u naar het plateau van de Kirchberg om eerst het kroonwerk van Niedergrünewald te bezoeken, en vervolgens het hoornwerk van Obergrünewald. Deze twee forten zijn in 1684/1685 ingericht door Vauban.

 FortThüngen ©ChristofWeber

Fort Thüngen
© Christof Weber

Even voor Fort Obergrünewald ligt Fort Thüngen, ook wel Trois Glands (Drie Eikels, in het Luxemburgs Dräi Eechelen) genoemd. In dit fort is nu het Museum Dräi Eechelen

gevestigd. Dit in 2012 geopende museum heeft een permanente expositie over de geschiedenis van de vesting en tijdelijke exposities over identiteitskwesties en andere historische thema’s. Vervolgens verlaat u de hoogvlakte en daalt af naar de lage stad Clausen, waar graaf Peter-Ernst I van Mansfeld, gouverneur van het hertogdom Luxemburg, in de 16e eeuw zijn kasteel bouwde. Van dit buitengewone renaissancepaleis zijn slechts enkele resten over, in het bijzonder twee monumentale poorten. Vanaf dit punt gaat u via het ontdekkingscircuit terug naar het vertrekpunt, de rots van Bock. Bezoek ook de beroemde kazematten, de in de rotsen gegraven tunnels. Een archeologische crypte met een audiovisuele installatie geeft meer informatie over de oorsprong van de stad.

De stad heeft een uitzonderlijk rijk militair erfgoed maar beschikt ook over talloze andere trekpleisters: het plateau du Rham met de middeleeuwse muur uit de 14e eeuw en de kazernes van Vauban, het door de bastions Louis en Beck overheerste dal van de Pétrusse en de stadsparken met de forten Lambert en Louvigny.

Close Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>